Nové náměstí Ružomberok, Slovensko - Jan VrbkaNové náměstí Ružomberok, Slovensko - Jan VrbkaNové náměstí Ružomberok, Slovensko - Jan VrbkaNávrh vychází z dané ekonomické situace. Ekonomické tlaky na stavební pozemkyvytvářejí problematické zásahy do historických center. Snahou návrhu je najít kompromismezi ekonomickou výtěžností a urbanistickými možnostmi místa. Současně se snaží zcelitstávající rozbitou zástavbu.
Důraz je kladen zklidnění dopravy, rozšíření pěší zóny a pobytových ploch. Ustřední navrhovanouhmotou je polyfunkční nákupní centrum, které nabídne i byty s výhledem na pásmo Velké Fatry.
Tým: Pavel Buryška, Barbora Mikitová, Ondřej Chybík, Jan Vrbka

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...