Rekonstrukce Údolní 53 pro FA a FAVU VUT, Brno - Jan Vrbka

Rekonstrukce Údolní 53 pro FA a FAVU VUT, Brno - Jan Vrbka

Rekonstrukce Údolní 53 pro FA a FAVU VUT, Brno - Jan VrbkaRekonstrukce Údolní 53 pro FA a FAVU VUT, Brno - Jan VrbkaRekonstrukce Údolní 53 pro FA a FAVU VUT, Brno - Jan VrbkaRekonstrukce Údolní 53 pro FA a FAVU VUT, Brno - Jan Vrbka

Návrh je založen na rozšířeí stávajících budov kolmými křídly směrem do dvora. V těchto křídlech jsou umístěny ateliéry obou fakult, zatímcokancelářské provozy (děkanáty, místnosti učitelů) jsou ponechány v historických budovách z 19. století. Tímto řešením se zachovává těsný kontakt mezi učiteli a studenty. Ateliéryzískavají výhledem do parku, který se tak v letním období stává místemsetkání obou fakult.Ke stejnému účelu slouží i centrální hal, umístěná mezi oběma historickými budovami. Kolem ní se soustředí veškerý společnýživot obou fakult: knihovna, aula, kavárna a výstavní prostorypro prezentaci tvorby. Jakkoliv jsou obě fakulty dispozičně odděleny,je zachováno jejich spojení v každém patře, což umožňuje mimovolný kontakt studentů a vzájemné obohacení tvorby.

 

Tým: Ondřej Chybík, Jiří Vojtěšek, Jan Vrbka

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...