Návrh rozšíření stávajícího bytu se snaží maximálně využít genia loci nárožní věže a pomocí práce se světlem gradovat prostorový program celého bytu. V rámci půdního prostoru vznikají tři výškové úrovně, spojené navzájem schodištěm. Každá z výškových úrovní nabízí jinou funkci.
Hned za vstupem do věže se nachází stolovní zóna, využitelná pro větší návštěvy jako slavnostní jídelna.
Na tuto zónu přímo navazuje hlavní obytný prostor, umístěný pod velkorysým světlíkem na vyvýšeném pódiu. V etáži pod obytným prostorem je umístěno nahrávací studio.
Konstrukce vychází ze stávajících dřevěných vazných trámů, uspořádaných paprskovitě v prostoru. Do těchto trámů jsou zakotveny sekundární konstrukce (schodnice a zábradlí). Pod střešním světlíkem se doporučuje vyřezání stávajících kleštin a jejich nahrazení ocelovým ztužujícím věncem. Povrchy jsou definovány dvěma odstíny (žlutooranžová a bílá), barva podlahového PVC je v kabinetu a na schodišti je sjednocena do jednoho odstínu.

 

Autor: Jan Vrbka. Koncept a projekt v PDF zde.

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...