Akademické náměstí, Brno - Jan VrbkaPostupná koncentrace pracovišť techniky do tří center – klusterů – se zdá být vhodnou odpovědí na požadavky soustředění vědeckého potenciálu najedné straně a zachování kontaktu s městem (FA, FAVu) na straně druhé.Nově vznikající kluster Veveří, umístěný v centrální oblasti Brna, by mohl vedle vzdělávacích ploch, požadovaných stavebním programem,nabídnout i další funkce: sportovní zázemí studentů, propagačníprostory VUT. Vlastní návrh vychází zcela z premisy poskytnout maximální možnost komunikacejak mezi fakultami, tak mezi pracovníky či studenty. Hlavním nástrojem se stalprincip obytné chodby, tedy chodby jako místo setkání.

 

Tým: Zuzana Hasajová, Tomáš Růžička, Olga Sobolová, Roman Strnad, Jan Vrbka.Akademické náměstí, Brno - Jan Vrbka 

 

Akademické náměstí, Brno - Jan Vrbka

Akademické náměstí, Brno - Jan VrbkaAkademické náměstí, Brno - Jan VrbkaAkademické náměstí, Brno - Jan Vrbka

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Úvoz 74, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...