Parcela se nachází v londýnské čtvrti Peckham na křížení urbanizační osy Queen’s Road a železničního viaduktu s zastávkou Queen’s Road Peckham. Místo je velmi rušné, přesto na něm má vzniknout dům pro cca 10 až 15 lidí, kteří zde budou nejenom trvale žít, ale i pracovat.Způsob využití nebyl předem definován, byl předmětem tvůrčího výzkumu, jehož cílem mělo být nalezení adekvátní odpovědi na určená témata, kterými byly: prostor (room), sdílení (share), emocionální životnost (emotional durability) a společenství (community)Zásadní součástí projektu nebyla jen dokumentace samotného řešení, nýbrž i záznam pracovní metodologie, jež k tomuto výslednému řešení vedla.
Dům je vnitřně strukturován venkovními pobytovými a přístupovými prostorami, kolem nichž je hmota domu zorganizována. Jádrem či srdcem domu je terasa v prvním, tj. středním patře. Ta slouží všem obyvatelům domu jako takzvaný integrátor – společný sdílený prostor pro setkávání, diskuze, oslavy apod., ale i pro práci na projektech a/nebo i jednání s klienty. Veškeré venkovní prostory uvnitř domu jsou obloženy sjednocujícím materiálem – žlutými OSB deskami.Dům trvale obývá rodina textilního designéra, který se zabývá výrobou módních doplňků z použitého, secondhandového materiálu. Produkty jako kabelky apod. vyrábí i na zakázku, zejm. z materiálu od místních obyvatel. Tím se stáva součástí místní obce, neboli komunity. Takový druh produkce je zároveň ekologický a podporuje hlubší vztah ke spotřebnímu zboží.V přízemí a části 1. patra je dílna s prodejnou, v části téhož patra a o podlaží výše je mezonetový byt rodiny designéra/ky, a v 2. patře dva byty pro některé ze zaměstnanců.Konstrukce domu sestává z příčných železobetonových stěn, které jsou v rozsáhlé míře penetrovány tak, že vzniká nepravidelná, složitě strukturovaná enfiláda s množstvím překvapivých průhledů, jež podporují vzájemné interakce mezi uživateli domu.

 

Autor: Roman Strnad.

 

Cena Bohuslava Fuchse.


 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...