Projekt vznikl za účelem vypracování prostorového konceptu, který jsem nazval „asembl“. Na fotografii modelu je patrna skladba prostorového kontinua obytného prostoru, jenž je vymezen relativně identickými prvky tvaru písmene C z litého železobetonu. Snahou bylo provedení stavby z pohledového betonu jak na vnitřku tak vnějšku stavby, a to za bez toho, aby byly kompromitovány požadavky současného stavitelství na energetickou náročnost provozu budov. Dům byl tepelně technicky analyzován dle ČSN a parametry jeho konstrukce umožnily udělení energetického štítku úrovně B, tj. budovy úsporné. Nosné stěny a desky jsou v maximální míře ponechány v režném provedení, veškeré ostatní výplňové konstrukce jsou odlišné materiálové povahy. Dům má navrženo velkorysé zasklení.Původní koncept krásného obytného prostoru je alokován v přízemním podlaží, veškeré provozní a servisní záležitosti jsou umístěny do podzemního podlaží, jímž je proražen průchod zpřed domu za dům; tím se utváří zajímavé vztahy venkovních prostor a obohacuje se vnímání domu.Obytné podlaží je veskrze konvenčně sestaveno ze společenské a soukromé zóny, každá z nich obsahuje jeden obytný prostor. Pokoje dětí jsou navrženy jako samonosné těleso oddělené od betonové konstrukce (je možno je případně odstranit aniž by byly narušeny vnitřní povrchy betonových stěn a stropů). Obě části podzemního podlaží mají vlastní přístupové schodiště. V tomto podlaží je garáž pro dvě auta, dílna, dostatečné skladovací prostory, prádelna, koupelna.Svým měřítkem spadá tento dům do kategorie nadstandardních luxusních domů, nicméně původní skladebný koncept (viz foto modelu) může být variován i směrem k nízkorozpočtovým schematům.

 

Autor: Roman Strnad.

 

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...