Cílem této práce byl průzkum a analýza problematiky sociálního vyloučení ve městech a konkrétní implementace na brněnskou oblast takzvaného Bronxu Premisou návrhu se stal poznatek, že: fungující místa jsou ta, kde obyvatelé participovali na realizaci prostředí a kde operuje mediátor mezi romy a majoritní společností (např. organizace DROM v pavlačovém domě na ul. Bratislavské)

Jádrem návrhu koncepce řešení je pak takzvaný treshold – prostor semiprivátního charakteru na rozmezí mezi veřejným a soukromým; navrhuji uvažovat o tresholdech jako o prostorech ve výhradní gesci mediátorů, kteří budou určovat pravidla chování v těchto prostorech. Ostatní prostory budou ponechány bez regulace. Pečlivou prostorovou organizací a nastavením vhodných pravdiel chování v těchto semiprostorech by bylo možno docílit healthymanviagra.com efektivní a ekonomicky nenáročné kontroly nad sociální úrovní chování místních obyvatel. Mediátor, neboli spojka, musí být osoba, která má autoritu jak u romů, tak u majoritní společnosti.

 

V rámci území byla identifikována oblast vnitřního rozměrného bloku, která by se měla stát inkubátorem, resp. integrátorem naznačeného řešení a měla by napomoci k integraci vnitřně diferencované oblasti brněnského bronxu do města. K tomu slouží i ideový návrh mrakodrapu a detašovaného parkovacího domu, které by měly vytvořit “vyšší” poptávku po “nižších” službách (údržba, úklid, prodej potravin apod.), které by mohly v organizované spolupráci s municipalitou poskytovat sociálně slabí obyvatelé.

 

Autor: Roman Strnad.

 

Stavba jihomoravského kraje – 1. cena v kategorii environmentální projekty.


 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Úvoz 74, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář v Brně, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně, Rodinné domy v Brně, architektura rodinného domu, Brno, Jižní Morava, návrh architekta, architektonický návrh rodinného domu, rodinný dům návrh, rodinný dům architekt, Architekt pro rodinný dům v Brně...

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...