Cílem této práce byl průzkum a analýza problematiky sociálního vyloučení ve městech a konkrétní implementace na brněnskou oblast takzvaného Bronxu Premisou návrhu se stal poznatek, že: fungující místa jsou ta, kde obyvatelé participovali na realizaci prostředí a kde operuje mediátor mezi romy a majoritní společností (např. organizace DROM v pavlačovém domě na ul. Bratislavské)

Jádrem návrhu koncepce řešení je pak takzvaný treshold – prostor semiprivátního charakteru na rozmezí mezi veřejným a soukromým; navrhuji uvažovat o tresholdech jako o prostorech ve výhradní gesci mediátorů, kteří budou určovat pravidla chování v těchto prostorech. Ostatní prostory budou ponechány bez regulace. Pečlivou prostorovou organizací a nastavením vhodných pravdiel chování v těchto semiprostorech by bylo možno docílit healthymanviagra.com efektivní a ekonomicky nenáročné kontroly nad sociální úrovní chování místních obyvatel. Mediátor, neboli spojka, musí být osoba, která má autoritu jak u romů, tak u majoritní společnosti.

 

V rámci území byla identifikována oblast vnitřního rozměrného bloku, která by se měla stát inkubátorem, resp. integrátorem naznačeného řešení a měla by napomoci k integraci vnitřně diferencované oblasti brněnského bronxu do města. K tomu slouží i ideový návrh mrakodrapu a detašovaného parkovacího domu, které by měly vytvořit “vyšší” poptávku po “nižších” službách (údržba, úklid, prodej potravin apod.), které by mohly v organizované spolupráci s municipalitou poskytovat sociálně slabí obyvatelé.

 

Autor: Roman Strnad.

 

Stavba jihomoravského kraje – 1. cena v kategorii environmentální projekty.


 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...