Římské náměstí neboli Židovský plácek chápeme jako jedno z mála míst, které si zachovalo původní měřítko Brna před přestavbou 19. století. Návrh jeho přestavby počítá se zachováním a rozvojem stávajících hodnot či historických stop. Změny jsou navrhovány v různých časových horizontech (3 etapách). Prostor je diferencován na kamenné Římské náměstí a ozeleněný veřejně přístupný vnitroblok; prostory jsou více diferencovány zúžením vstupního prostoru do vnitrobloku. Římské náměstí strukturuje kamená dvoustupňová lavice lemující dvě strany náměstí. Tato terénní úprava přirozeně a nenásilně náměstí diferencuje. Vznikne centrální prostor, zdůrazněný odlišnou dlažbou s abstrahovaným motivem sedmiramenného svícnu a prvkem kašny/studny. Tento  prostor bude využit jako tzv. rušná část náměstí pro průchod, pořádání trhů a kulturních akcí. Menší prostory podél náměstí za lavicí budou sloužit pro letní zahrádky restaurací (sever) a jako ulice s průjezdným profilem pro vjezd na parkovací plochy ve vnitrobloku.Vnitroblok je vyzvednut na úroveň 2. nadzemního podlaží na platformu, která slouží k rekreaci a dynamizuje možnosti rozvoje okolních nemovitostí; stromy jsou zasazeny v 1NP v tzv. japonské zahradě v rámci parkoviště s kapacitou 22 míst (přístupem je jednopruhovým obousměrným koridorem s vynechanými místy pro vyhýbání). V takové podobě považujeme parkování v centru města za akceptovatelné.Návrh umožňuje výstavbu celkem pěti domů v nebo při řešeném území.

 

Autorský tým: Roman Strnad, Tomáš Růžička, Jan Gadziala.

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Úvoz 74, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář v Brně, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně, Rodinné domy v Brně, architektura rodinného domu, Brno, Jižní Morava, návrh architekta, architektonický návrh rodinného domu, rodinný dům návrh, rodinný dům architekt, Architekt pro rodinný dům v Brně...

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...