Římské náměstí neboli Židovský plácek chápeme jako jedno z mála míst, které si zachovalo původní měřítko Brna před přestavbou 19. století. Návrh jeho přestavby počítá se zachováním a rozvojem stávajících hodnot či historických stop. Změny jsou navrhovány v různých časových horizontech (3 etapách). Prostor je diferencován na kamenné Římské náměstí a ozeleněný veřejně přístupný vnitroblok; prostory jsou více diferencovány zúžením vstupního prostoru do vnitrobloku. Římské náměstí strukturuje kamená dvoustupňová lavice lemující dvě strany náměstí. Tato terénní úprava přirozeně a nenásilně náměstí diferencuje. Vznikne centrální prostor, zdůrazněný odlišnou dlažbou s abstrahovaným motivem sedmiramenného svícnu a prvkem kašny/studny. Tento  prostor bude využit jako tzv. rušná část náměstí pro průchod, pořádání trhů a kulturních akcí. Menší prostory podél náměstí za lavicí budou sloužit pro letní zahrádky restaurací (sever) a jako ulice s průjezdným profilem pro vjezd na parkovací plochy ve vnitrobloku.Vnitroblok je vyzvednut na úroveň 2. nadzemního podlaží na platformu, která slouží k rekreaci a dynamizuje možnosti rozvoje okolních nemovitostí; stromy jsou zasazeny v 1NP v tzv. japonské zahradě v rámci parkoviště s kapacitou 22 míst (přístupem je jednopruhovým obousměrným koridorem s vynechanými místy pro vyhýbání). V takové podobě považujeme parkování v centru města za akceptovatelné.Návrh umožňuje výstavbu celkem pěti domů v nebo při řešeném území.

 

Autorský tým: Roman Strnad, Tomáš Růžička, Jan Gadziala.

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...