Dům tvoří severojižně orientovaný blok s pochozí horizontální podnoží, spojenou s parterem velkorysým zkosením. Umístění a tvar budovy respektuje městskou regulaci a snaží se nabídnout stávající škole adekvátní přestávkový prostor. Nejen škole, ale celému městskému bloku přináší nová budova motiv zahrady, umístěné coby koruna celé stavby.
Tvar domu odpovídá provozu: v zahloubené podnoži se nachází velké prostory (tělocvična a Tagungsraum), ve vertikálním bloku jsou všechny zbývající prostory. Na střeše tělocvičny je navržena sportovní plocha (přístupná z chodby 1NP), na střeše vertikálního bloku zahrada s menšími stromy. Tato zahrada je také přístupná požárním schodištěm přímo ze sportovní plochy.
Snahou návrhu je vytvořit pro studenty světlé a příjemné prostředí. Široké chodby jsou místy setkávání – se stolečky a lavicemi k sezení. Interiér je pojednán maximálně industriálně s pohledovým použitím konstrukčních a stavebních technologií (ocelové nosníky, trubky, zařizovací předměty atd.). Používá se barevných akcentů. Dominantním výtvarným prvkem interiéru je hlavní schodiště, odrážející svojí pororoštovou konstrukcí princip translucence fasády.
Hlavní nosnou konstrukci budovy tvoří ocelový příčný rámový skelet, poloha sloupů se po výšce mění podle potřeb dispozice. Koncepce pláště stavby vychází ze snahy maximálně využít pasivních technologií.  Fasády jsou navrženy jako dvojité s vnější textilní vrstvou (z interiéru transparentní – např.  Stamisol) – umožňuje se tak účinné větrání tříd i v zimních měsících.

 

Tým: Tomáš Růžička, Roman Strnad, Jan Vrbka.

Koncept a projekt v PDF zde.

 

 

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Úvoz 74, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...