V roce 2011 hledalo město Vevey ve švýcarském kantonu Vaud vhodný typ zástavby pro jednu  nejexponovanějších parcel. Povinná část stavebního programu zahrnovala školku, garáže a komerční plochy. Tuto sestavu jsme doplnili o administrativu a bydlení s krásným výhledem na Ženevské jezero.

Kontext výjimečného, dynamického místa (brána do města Vevey) určil vnější objem domu. Navrhujeme polygonální budovu s jednopodlažní podnoží. Zatímco hlavní hmota stavby se tlačí k ulici General Gusiena, podnož se střešní zahradou školky je orientována k jižnímu cípu pozemku, do oblasti s menším provozem. Hmota domu tak vytváří této klidnější oblasti akustickou clonu. Proporce domu jsou navrženy s ohledem na platné regulativy místa.

Výraz domu je založen na kontrastu vnější fasády a technického vnitřku. Zatímco dvojitá fasáda vytváří vertikální elegantní dekorativní vzor, po vstupu do útrob domu návštěvníka překvapí užití pohledových betonů a přiznaných konstrukcí. (Mimo jiné jde o důsledek snahy zachovat výšku objektu danou regulačním plánem.) Odpadají tak obvyklé podhledy, na stropě jsou přiznána vedení osvětlovací techniky nebo elektrických rozvodů.
Hlavní téma interiéru – skleněné jádro, zaplněné transparentními objekty schodiště a obou výtahů – vede pozorovatele výše do budovy. Průchod tímto technickým organismem, svrchu prosvětleným masivním zasklením, může být zajímavým jak pro občasné návštěvníky, tak pro její stálé obyvatele.

 

Tým: Tomáš Růžička, Roman Strnad, Jan Vrbka, Hana Šrajerová. Koncept a projekt v PDF zde.

 

 

 

 

 

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...