Okolí stavby je definováno ucelenou zástavbou blokového typu, fasády uličních front tvoří jasnou hranici mezi veřejným prostorem a privátními dvory.
Rekonstrukce jednopodlažního řadového rodinného domu využívá podélného nosného zdiva, nicméně vytváří nové formální i provozní uspořádání. Na nový vchod, opticky rozšířený o přiléhající garáž, navazuje schodiště. Kolem něj se kupí jednotlivé byty s rozmanitou prostorovou skladbou – některé se odehrávají na jedné úrovni s výhledem nebo přístupem do dvora, garsonka nad vchodem využívá prostorového raumplanu.
Se vrůstající výškou stavba postupně sublimuje, mizí. Spodní dvě podlaží tvoří jakousi podnož s těžkou hmotnou fasádou, prořezanou volnou kompozicí oken a sochařsky doplněnou kvádrovým rizalitem. Naproti tomu je třetí podlaží transparentní pozorovatelnou, osazenou na spodní podnoži. Svým bezrámovým zasklením, zkosením směrem k sousednímu domu a mírným odsazením od uliční fronty vytváří kontrast vůči zbytku stavby a opticky tak snižuje celkovou výšku budovy. Vše završuje terasa – efemérní madlo zábradlí, zaříznutý držák na slunečník… to jsou už jen dozvuky hmoty, která se od země k nebi ztišuje. Doplňuje se tak svažitý charakter ulice, stoupající ke Kounicovým kolejím. Stejný princip členění hmot byl v rámci možností dodržen i na straně dvora, stavba je zde korunována objemem kuchyňky obsluhující terasu.

 

Tým: Tomáš Růžička, Jan Vrbka, Roman Strnad

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...