Základním předpokladem návrhu je respekt ke kontextu jak v lokální, tak širší situaci. Návrh náměstí rozvíjí potenciál struktur, které ho jakožto městský prostor spoludefinují a nabízí nové a atraktivní možnosti využití jak pro každodenní, tak výjimečné situace. Jak vazba na botanickou zahradu a přírodní nábřeží rybníka Jordánu, tak poloha mezi kamenným náměstím Žižkovým a zeleným parkem náměstí Jana Husa naznačují, že by se mělo v případě nám. T.G. Masaryka jednat o takzvané parkové náměstí. Navrhujeme tedy prostor kombinující klasické dlážděné zpevněné plochy se stromy v racionálním uspořádání. Návrh také nově zpřístupňuje botanickou zahradu a obsahuje nové prvky: vodní kašnu, pomník T.G.M. a flexibilní pódium. Stávající Pomník osvobození přitom zachovává na místě. Stromové skupiny na pískovém mlatu efektivně zmenšují plochu náměstí, aniž by degradovaly jeho velkorysost. Plocha je dlážděna žulovými deskami v různých odstínech, v centru je světlejší čtverec připomínající koberec. Hlavní tři prvky jsou ve volné, ale logické kompozici vyznačené v dlažbě křížem, který za tmy svítí.
Tým: Tomáš Růžička, Roman Strnad, Jan Vrbka, Miloslav Meixner

 

odměna v soutěži ČKA

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...