Základním předpokladem návrhu je respekt ke kontextu jak v lokální, tak širší situaci. Návrh náměstí rozvíjí potenciál struktur, které ho jakožto městský prostor spoludefinují a nabízí nové a atraktivní možnosti využití jak pro každodenní, tak výjimečné situace. Jak vazba na botanickou zahradu a přírodní nábřeží rybníka Jordánu, tak poloha mezi kamenným náměstím Žižkovým a zeleným parkem náměstí Jana Husa naznačují, že by se mělo v případě nám. T.G. Masaryka jednat o takzvané parkové náměstí. Navrhujeme tedy prostor kombinující klasické dlážděné zpevněné plochy se stromy v racionálním uspořádání. Návrh také nově zpřístupňuje botanickou zahradu a obsahuje nové prvky: vodní kašnu, pomník T.G.M. a flexibilní pódium. Stávající Pomník osvobození přitom zachovává na místě. Stromové skupiny na pískovém mlatu efektivně zmenšují plochu náměstí, aniž by degradovaly jeho velkorysost. Plocha je dlážděna žulovými deskami v různých odstínech, v centru je světlejší čtverec připomínající koberec. Hlavní tři prvky jsou ve volné, ale logické kompozici vyznačené v dlažbě křížem, který za tmy svítí.
Tým: Tomáš Růžička, Roman Strnad, Jan Vrbka, Miloslav Meixner

 

odměna v soutěži ČKA

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Úvoz 74, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář v Brně, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně, Rodinné domy v Brně, architektura rodinného domu, Brno, Jižní Morava, návrh architekta, architektonický návrh rodinného domu, rodinný dům návrh, rodinný dům architekt, Architekt pro rodinný dům v Brně...

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...