Pohled zdáli, z odstupu, jakoby s nezájmem a lhostejností, je zastřen reflexí vodní hladiny, v níž se zračí klidné koruny stromů a modré nebe. Jen přijdeme-li blíže a pohled se spolu se sklánějící se hlavou obrací kolmo k vodní hladině, reflexivita vody se ztrácí… a vyvstává čitelnost mementa – textového pole posetého jmény židovských a romských rodin povražděných za 2. sv. války.Souhra vodní hladiny a rozlehlosti vlastního textového pole o rozměrech 32 x 4,2m vytváří důležitý efekt podporující jednu ze základních tezí, totiž že souvislosti a vůbec rozměr události lze jen stěží přehlédnout, změřit, uchopit či poznat. Ačkoli pozorovatel stojí v těsné blízkosti, konce textového pole ztrácejícího se v  mihotavém odrazu krajiny nikdy nedohlédne. Památník není ve svých zdánlivě jasně stanovených hranicích ukotven, hraje si s pozorovatelem a poukazuje tak na nejistou povahu jeho vlastních možností poznání.Tato soudobě pojatá koncepce je doplněna klasickým typem vertikálního označníku – dvojitá stéla z nerezové oceli je zakončena stlačeným obloukem a vychýlena ze vzpřímeného postoje. Archaická forma oblouku odkazuje mj. k historickým reminiscencím tématu. Zároveň může připomínat klenutý tvar náhrobních kamenů, s nimiž ostatně sdílí poslání – označení místa na zemi, v tomto případě označení ve vodě utopeného textového mementa.

 

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění památníku holocaustu v Brně

 

Tým: Roman Strnad, Ivan Řehák (ak. soch., Bratislava)

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Úvoz 74, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář v Brně, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně, Rodinné domy v Brně, architektura rodinného domu, Brno, Jižní Morava, návrh architekta, architektonický návrh rodinného domu, rodinný dům návrh, rodinný dům architekt, Architekt pro rodinný dům v Brně...

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...