Pohled zdáli, z odstupu, jakoby s nezájmem a lhostejností, je zastřen reflexí vodní hladiny, v níž se zračí klidné koruny stromů a modré nebe. Jen přijdeme-li blíže a pohled se spolu se sklánějící se hlavou obrací kolmo k vodní hladině, reflexivita vody se ztrácí… a vyvstává čitelnost mementa – textového pole posetého jmény židovských a romských rodin povražděných za 2. sv. války.Souhra vodní hladiny a rozlehlosti vlastního textového pole o rozměrech 32 x 4,2m vytváří důležitý efekt podporující jednu ze základních tezí, totiž že souvislosti a vůbec rozměr události lze jen stěží přehlédnout, změřit, uchopit či poznat. Ačkoli pozorovatel stojí v těsné blízkosti, konce textového pole ztrácejícího se v  mihotavém odrazu krajiny nikdy nedohlédne. Památník není ve svých zdánlivě jasně stanovených hranicích ukotven, hraje si s pozorovatelem a poukazuje tak na nejistou povahu jeho vlastních možností poznání.Tato soudobě pojatá koncepce je doplněna klasickým typem vertikálního označníku – dvojitá stéla z nerezové oceli je zakončena stlačeným obloukem a vychýlena ze vzpřímeného postoje. Archaická forma oblouku odkazuje mj. k historickým reminiscencím tématu. Zároveň může připomínat klenutý tvar náhrobních kamenů, s nimiž ostatně sdílí poslání – označení místa na zemi, v tomto případě označení ve vodě utopeného textového mementa.

 

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění památníku holocaustu v Brně

 

Tým: Roman Strnad, Ivan Řehák (ak. soch., Bratislava)

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...