Ambicí vyhlašovatele této mezinárodní architektonické soutěže bylo vytvoření kulturního centra věnovaného astronomii, které zpřístupní vědecké poznatky široké veřejnosti prostřednictvím výstav a odborných programů. Soutěžní program obsahoval řadu prvků, které bylo nutno umístit v rámci stávající struktury někdejšího hospodářského dvora na okraji města Lausanne.

Situování námi navrhované novostavby navazuje na genia loci stávající struktury. Shluk staveb definující dvůr je novostavbou dotvořen k vyššímu celku, jenž svým veřejným posláním dynamizuje využití a situaci stávajících staveb, zejména bývalých kasáren, která jsou kompletně využita pro nový účel a tvoří s novostavbou planetária jeden provozní celek.

Architektura novostavby reaguje na stávající budovy lapidární koncepcí formálně svébytné, přesto stávajícím budovám nekonkurující věže s minimalistickým pojetím fasády, které dává tušit odlišnou a výraznou funkční náplň. Věž ponechává shluku budov jistou volnost, tvoří však jeho jednoznačnou dominantu, patrnou i z širšího okolí. Planetárium je ve tvaru koule vestavěno do prostoru věže a jeho modře zbarvený povrch a forma se díky děrovanému plášti různorodě propisují do celkového výrazu stavby.

 

Architektonická soutěž dle pravidel SIA (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein)

 

Tým: Tomáš Růžička, Roman Strnad (TheBüro) / Martin Rudiš, Alena Stehlíková, Martin Komárek (Rudiš-Rudiš architekti)

 

 

 

 

 

 

 

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...