Rodinný dům je podélně orientován k jihu, tvoří jej hlavní a přidružený obslužný trakt. Předobrazem tvarování hlavní hmoty je tradiční moravská forma stavení: podlouhlý úzký zděný objekt se sedlovou střechou. Tento archetyp je nicméně pojednán v současných materiálech a v současném standardu, který od bydlení očekáváme. Do každé obytné místnosti jsou tak vložena francouzská okna, umožňující přímý přístup do budoucí zahrady. Před vlastní stavbou je navíc vytvořena jednoduchá terasa se zatahovatelnou plachtovinou.
Interiér vychází z konceptu členění na obsluhující a obsluhovanou část. V obytném traktu (obsluhovaná část) jsou přiznané trámové stropy, dřevěné prkenné podlahy a přiznaná struktura zdiva.

 

Tým: Jan Vrbka, Miloslav Meixner.

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...