,,Když jsem stávala v podzemní muničce pod lipskou věznicí u svého revolverového soustruhu a táhla, již hladová, desátou hodinu denní nebo noční šichty, tam jsem poznala, že jen jediný špatný hmat, jen jedno nepromyšlené otočení a už Tě stroj drtí a drtí. A což takový hutník, valcíř nebo pudlař. Zapomene se na vteřinu, nesprávně se postaví a stojí ho to život.“

Význam těchto slov, převzatých z dopisu Milady Horákové z pankrácké cely smrti, spočívá v jejich expresivním symbolickém významu. Na jejich základě totiž můžeme alegorii nesvobody chápat jako formálně propracovaný mechanismus, v němž jsou lidské bytosti transformovány do role apriorní oběti, jejichž osud závisí na každém jejich příštím pohybu. Právě z tohoto myšlenkového paradigmatu abstrahujeme ideovou podstatu předkládaného návrhu pomníku Milady Horákové.

Vycházíme-li totiž z předpokladu, že drtící mechanismy totalitních systémů mají své konkrétní a viditelné projevy, pak je předložený návrh zpřítomňuje aplikací nové, záměrně vytvořené vrstvy, znesnadňující běžné rituály, odehrávající se ve veřejném prostoru. Tato implementace se uskutečňuje prostřednictvím leštěných, ocelových kolíků, vystupujících ze země po celé ploše daného prostranství, jejichž význam můžeme v tradičním křesťanském pojetí chápat jako symbol překážek a utrpení. Z místa volnosti pohybu se tak en bloc stává prostor nesvobody, na nějž každý jedinec reaguje na základě vlastního přesvědčení.

Vstoupí-li aktér do takto limitativního prostoru, je nucen těmto vnějším okolnostem přizpůsobovat všechny své následující kroky. Perspektivě běžného chodce se zde nabízí pohled na působivou trnovou formaci, v jejímž středu dominují iniciály M H, jakožto princip svobodného a živoucího srdce, obklopeného mezi symbolikou lidské agónie. Vůle k životu je tak nadřazena diktátu smrti.

 

Návrh opouští tradiční představu o pomníkové tvorbě. Jeho základní premisou je sdělení odkazu Milady Horákové, přičemž kategorickým imperativem se stává ochrana prostoru vnitřní svobody navzdory vnějším nesvobodným podmínkám Ambicí návrhu je povznést místo do podoby velkého znamení.

 

Tým: Tomáš Růžička, Pavla Kačírková.

 

3. místo v soutěži ČKA.

 

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...