Stěžejním tématem návrhu je prezentace jedinečných a originálních archeologických fragmentů kostela  sv. Marka a školy Jednoty bratrské – východiskem je tedy prezentace skutečné historické materie ve všech jejích souvislostech (a nikoliv její kopie) s maximálním zřetelem na její zpřístupnění, ale také ochranu archeologického dědictví.

Výšková úroveň dochovaných fragmentů kostela a školy je asi o 0,8m pod dnešním povrchem ulice. Zachování tohoto rozdílu považujeme za důležitý prvek návrhu – základní princip fungování města – vrstvení.  Terénní rozdíl se vyrovná pomocí opěrné železobetonové zídky, která kopíruje vnější obrys odkrytých konstrukcí ve vzdálenosti 1m. Horní hrana zídky je vodorovná. Přes tuto zídku je po celém obvodu konzolovitě vyložena 1m široká lehká konstrukce chodníku – naučné stezky s možností shlédnout archeologické památky ze všech stran (ocelové konzoly, výplň pororošt, transparentní zábradlí, jehož madlo se stává kontinuální grafickou, informační plochou). Vnitřní obrys chodníku přesně kopíruje obrys kostela a školy a přenáší je tak nahoru, do organismu dnešního města. Vizuální zážitek návštěvníka je možné doplnit fyzickým, dvojicí schodišť sestoupit na historickou vrstvu dlážděné cesty a projít se po ní.

Jako doplněk konceptu, který ale není nutnou a nezbytnou součástí návrhu, a není jej možno realizovat za určenou finanční částku, navrhujeme stavbu věže. Věž navrhujeme jako novotvar, prostorový protiklad prohlubně s historickou stopou, který ale svým objemem bude nejviditelnější připomínkou původní stavby. Svým materiálem (ocelová konstrukce, pororošt na schodech a opláštění) tvoří jeden celek s ostatními novými úpravami místa. Věž je volně přístupná, ale uzamykatelná, situace kostela s řekou v sousedství a souvislost se zbytkem města je z jejího vrcholku nejpřehlednější.

 

Tým: Tomáš Růžička, Tomáš Pína.

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...