Návrh vychází z významu historických obchodních tras, jejichž křižovatkou bylo právě nymburské náměstí. Diagonální silnice zůstává proto zachována, spolu s dalšími komunikacemi je ale výškově sjednocena na jedinou úroveň s centrálním polyfunkčním prostorem. Umístění parkovacích stání v severní a jižní částí náměstí umožňuje propojení obchodního parteru s centrálním prostorem podél zbývajících fasád.

Ve směru radiálním ke kostelu Sv. Jiljí, gotické dominantě města, je orientován městský mobiliář. Jednotlivé prvky mobiliáře  – kašna, lavičky, autobusová zastávka, patníky – jsou z růžové žuly, která se těží v nedalekém lomu. Rozměry vycházejí z modulu 45 cm, coby základní výšky pro pohodlné sezení. Toto číslo současně odkazuje na dožitý věk Přemysla Otakara II. Kašna je koncipována jako dlouhý blok s vnitřní řekou, typickou právě pro Nymburk. Okraje kašny budou zároveň využívány k sezení. Ocelový, pozlacený Přemyslovský pylon odkazuje na pojmenování celého náměstí. Symbolicky znázorňuje královský význam Přemyslovců jako vládnoucího rodu. Sezónní aktivity budou probíhat v centrálním prostoru. V létě se počítá se stavbou zahrádek restaurací a kaváren po jejím obvodu. Morový sloup se stává srdcem uspořádání vánočního i jiných trhů.

 

Tým: Tomáš Růžička, Jiří Kolomazník, Pavla Kačírková.

 

1. místo v soutěži ČKA.

 

 

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...