Na stavebním pozemku se nachází dům z padesátých let se členitým  půdorysem.Cílem rekonstrukce je vytvořit současné bydlení s minimem vnějších stavebních zákroků. Důraz je kladen na otevření stavby fasádou do zahrady, aby se využilo maximum kvalit stavebního pozemku. Vstup se rozšiřuje drobnou přístavbou, obsahující dostatečně velkou šatní skříň pro pohodlné převlékání. Vstup i fasáda do zahrady jsou pojednány v plastických, sochařských formách. Základní charakter domku zůstává zachován, nemění se tvar střechy. Naproti tomu dochází k razantní změně vnitřních dispozic, které již neodpovídají současným nárokům.

 

Tým: Tomáš Růžička, Roman Strnad, Jan Vrbka, Miloslav Meixner, Adéla Kyselová

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...