Navrhujeme civilně pojatou stavbu reflektující své poslání decentní, minimalistickou formou veskrze racionálního výrazu, který je však gradován až iracionálně pojatými výrazovými prostředky v detailu. Uspořádání a orientace stavby jsou podřízeny vztahu k horní ose hřbitova, ve snaze monumentalizovat moment vynesení rakve z obřadní síně. Vstupní foyer je členitou prostorou s osvětlením zklidňujícím smysly. Rozlučková síň je prostorem oproštěným od prostorových komplexů a prozářená rozptýleným, ale jasným světlem stírajícím hranice prostoru. Rozdílnost mezi členitým tvaroslovím foyer a holistickou nicotou síně má nenápadně symbolizovat přestup mezi tímto a oním světem.

Architektonická soutěž ČKA; Tým: Tomáš Růžička, Roman Strnad, Miloslav Meixner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Úvoz 74, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář v Brně, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně, Rodinné domy v Brně, architektura rodinného domu, Brno, Jižní Morava, návrh architekta, architektonický návrh rodinného domu, rodinný dům návrh, rodinný dům architekt, Architekt pro rodinný dům v Brně...

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...