Navrhujeme civilně pojatou stavbu reflektující své poslání decentní, minimalistickou formou veskrze racionálního výrazu, který je však gradován až iracionálně pojatými výrazovými prostředky v detailu. Uspořádání a orientace stavby jsou podřízeny vztahu k horní ose hřbitova, ve snaze monumentalizovat moment vynesení rakve z obřadní síně. Vstupní foyer je členitou prostorou s osvětlením zklidňujícím smysly. Rozlučková síň je prostorem oproštěným od prostorových komplexů a prozářená rozptýleným, ale jasným světlem stírajícím hranice prostoru. Rozdílnost mezi členitým tvaroslovím foyer a holistickou nicotou síně má nenápadně symbolizovat přestup mezi tímto a oním světem.

Architektonická soutěž ČKA; Tým: Tomáš Růžička, Roman Strnad, Miloslav Meixner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...