Při tvorbě budovy jsme vycházeli z okolního kontextu. Stavbu chápeme jako světlý, uměřený objekt, tvořící citlivý doplněk stávající ZUŠ. Vůči této stavbě se snažíme vztahovat s maximálním respektem. Je-li vila členitá, koncentrického charakteru a poměrně vysoká, navržený objekt má oproti ní výrazně horizontální charakter, je nižší a pracuje s motivy transparence. Zvládá tak doplňovat její vlastnosti v synergickém efektu.Odstup od starší budovy umožňuje umístit stavbu skutečně doprostřed zeleně – těžit z existence okolního parku a současně neskácet žádný velký strom.
Hlavním architektonickým motivem vlastního pavilonu je kontrast mezi komunikační galerií (transparentní, vzdušná) a obsluhovanými částmi (jasné vymezení zdmi s jemně gletovanou bílou omítkou).Galerie je chráněna pevným stíněním, její výšková dimenze vytváří monumentální společenský prostor s důležitým motivem lavice pro sezení. Z tohoto prostoru je možné dostat se pohodlně do všech částí dispozice. Obsluhované části vytváří pevný úhrnný kvádr, který je protnut otvory s průhledy do zahrady. Projekt byl vybrán jako první mezi 81 účastníky architektonické soutěže.

 

Tým: Tomáš Růžička, Roman Strrnad, Jiří Tomíček, Jan Vrbka, Miloslav Meixner

 

1. místo v soutěži ČKA.


 

 

 

 

 

 

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...