viz0Objekt sdružuje provozy obecního úřadu, hasičské zbrojnice, knihovny a společenského sálu. Návrh jasně definuje hranice veřejného a soukromého prostoru svým umístěním podél celé jižní hranice řešeného území. Severní fasáda je v půdorysu zešikmena a vytváří tak trojúhelníkové náměstí, rozšiřující se k fasádě školy. Odstraněním stávající budovy statku se zvýrazní výhled na protilehlý svah, do jehož siluety věž výrazně vstoupí. Umístění většiny provozu do jediného podlaží (plánu) nabízí eliminaci výtahu. / / / The buildings facilitate town hall, firehouse, library and multipurpose hall. Public and private spaces are clearly defined by placing the house along whole south border of the building site. Northern facade is angled to create a triangular plazza, expanding towards an existing school. Contrast of the vertical tower of firehouse and mild curve of oposing hill is part of the architectural composition. Locating of majority of program on the groundfloor allows for a building free of elevator.

 

Tým: Jan Vrbka, Roman strnad, Miloslav Meixner

viz1

viz2

viz3viz4sch1

plan1plan2

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...