img0

Generální rekonstrukce stávajícího bytového domu v centru města z konce 19. stol. s neorenesanční fasádou. 11 bytových jednotek od 1+kk po 4+1. Výhledy na městské dominanty z nových zavěšených balkonů. Prosvětlená garážová stání, parková úprava vnitrobloku. Pečlivé zachování architektonických dekorativních prvků a původních materiálů (dlažby, profilace oken, renovace schodiště). Uzpůsobení stavby potřebám současného bydlení, zohlednění klientských změn. / / / Complete refurbishment of a 19th century apartment house in the city centre with nerenaissance facade. 11 new flat units ranging from 1+kk to 4+1. Views of the city dominantas from new balconas. Enlighted garages, landscape design in the yard. Ephasis was put on preservation of original architectural particles and materials (pavement, window profiles, staircase renovation). Apartment house was adopted for the needs of contemporary living, individual client’s changes were included in the comission.

 

Tým: Tomáš Růžička, Jiří Kolomazník, Roman Strnad, Viktor Schwab, Robert Václavík (Transat architekti).img1 img2 img3img4

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...