viz0Koncept návrhu sokolovny vychází z pojetí areálu coby součásti veřejného prostoru. Otevřením uličních front vzniká obyvatelům města volné prostranství v dimenzích, které současné Hrušovany postrádají.  Stavební objemy neční, spíše modelují urbánní prostor a přirozený pohyb. návštěvníků. Materiálové řešení nechává prolnout vegetaci se stavbou. Téma prolínání materiálů se odráží i v pojetí kompozice interiéru. Vizuální propojení částí stavebního programu jsou součástí scénáře společensky stmelující stavby. / / / Programme consists of pub, multipurpose hall and club serving for the local community. Concept of the house brings a topic of public space into discussion. By broad street openings a new meeting place for the community is created. New building volumes are not remarkable, rather only modulate urban space and natural flow of visitors. They are in fact a blending of vegetation and solids. Topic of blending is present in the visual connections between different programs and reflects the frame of public building.

 

Tým: Jan Vrbka, Roman Strnad, Miloslav Meixner, Eva Wágnerová.viz 2 viz1viz3 viz4Prostor Space Plan

 

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...