img0

Návrh centra chirurgických oborů fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dostavou stávajícího Bedrnova pavilonu vznikne pracoviště sdružující 21 operačních sálů, lůžkový a všechen další související provoz pro 7 klinik. Členitý půdorys dostává do budovy světlo a umožňuje umístit všechny ambulance a diagnostiku v přízemí. Centrální operační sály spolu s intenzivní péčí (jádro programu) leží na jediném podlaží a jsou propojené s budovou Emergency. Nad tímto podlažím stojí boxy lůžkových částí. Jednoduchou orientaci v prostou zajišťuje hlavní atrium. Kolem něj se kupí návštěvní a oddechové místnosti, navázané na malou zahrádku. Každý pacient má jedinečnou možnost návštěvy zahrady na svém podlaží. / / / Design of a surgery centre for 7 clinics of Hradec Králové Faculty Hospital. Intended floorplan delivers light to interior and enables locating of ambulances and diagnostics on the groundfloor. 21 operating theatres with intensive care units (core of the programme) are placed on just one floor, connected to the Emergency pavillion in advance. Standard wards are situated in top four levels. Central atrium provides for clear orietation in the building. There are visting rooms with small gardens coupled around the atrium. Each patient has a unique possibility to get to the garden on each level.

 

3. místo v mezinárodní soutěži.

 

Tým: Jan Vrbka (TheBüro); Ondřej Chybík a Michal Krištof(CHKAU); Vladimír Pacek a Miloš Schneider (K4); Tomáš Babka; Ivo Stejskal, Iva Mrázková, Ingrid Spáčilová, Martin Holý, Lucie Skořepová (CHKAU); Jiří Ziegler (K4).

img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...