Print

Tradiční prostorový koncept, typické  tvary střech, klenby. Dvůr, tři domy, tři brány. Kvádry střídají oblé tvary, jednoduchá převážně bílá barevnost integruje různé fasády v jeden výraz. Ze stávajícího objektu bydlení a stájí vznikne plnohodnotný obytný dům, jádro stavebního souboru: vstup se schodišťovou halou, obytné místnosti, anglický klub s krbem a malé wellness. Interiér počítá s uplatněním dřeva, základ je světlá dřevěná podlaha, velká paluba materiálově sjednocující všechny místnosti. Bílá omítka difusně odráží světlo, nábytek doplňuje základní materialitu. Symetrie celkově svazuje tři různé motivy: umístění terasy a technických místností, řešení půdorysů v patře a motiv starých kleneb, doplněný o klenby nové v současném provedení. /// Traditional, primeval spatial concept, pitched roof, vaults. A court, three houses, three gates. A main object is changed into a multigeneration family living with club and a small wellness, while an old barn is left support-free only as a sesonal multipurpose space. Historical vaults are supplemented with modern shell shapes made of reinforced concrete.

 

Tým: Jan Vrbka, Roman Strnad, Jiří Ziegler, Radovan Chehabi, Jiří Jurenka

020304 05 06 07

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Tomáš Růžička, architekt
  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...