Ideová báze návrhu se opírá o předpoklad, že boty si člověk kupuje proto, aby se s nimi pohyboval a byl v nich pozorován převážně venku, mimo interiéry budov. Koncepce návrhu tedy uvažuje se simulací venkovního prostoru, které však nemá být dosaženo doslovně, ale zlehkavou stylizací, pomocí drobných stavebních detailů, materialitou a nasvětlením. Kouty jsou zaobleny výraznými fabiony do celkové klenebné formace, hranice prostoru jsou tak zcela nezřetelné. Podlaha a vybrané pilíře jsou z terazzové dlažby, která svou přírodní texturou odkazuje na hrubé materiály exterieru. Prostor zlehka defragmentuje a oživuje několik ploch obložených zrcadly. Klasické schema uspořádání těžké dole / lehké nahoře tak bude využito ne schematicky, ale se zcela zřetelným záměrem lehce navodit dojem pnutí mezi zemským a nebeským… neboli slovy klasika: s hlavou v oblacích, ale nohama na zemi. K čemuž nechť je dobrým základem především pořízení dobré obuvi! / / / Shoe store refurbishment. Following the idea that shoes are mostly supposed to be worn in the exterior space this design concept focuses on materiality, shaping details and lighting so as to deliver a spatial sensation similar to that of being outdoor.

 

Tým: Roman Strnad, Jan Vrbka, Jiří Jurenka.

  

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...