01 ROB_axo

V rámci revitalizace Osvětové besedy v obci Ivanka pri Dunaji je navržena jednoduchá přístavba ve dvorní části areálu. Ze stávající struktury ponecháváme jeho podstatu – hlavní sál – a veškeré obsluhující prostory definujeme nově coby přechod mezi sálem a vnitřním dvorem, nebo hranici mezi vnitřním dvorem a náměstím sv. Rozálie. Nová struktura se tak koncentruje kolem dvora, který je od okolních soukromých pozemků oddělený zdí. Minimalizace stavebních nákladů vede na úsporný prostorový provozní rozvrh. Umístění cateringové kuchyně umožňuje přímou obsluhu interiéru i dvora. Je uvažováno vícero scénářů využití objektu v době mimo využití sálu. Hlavní sál očišťujeme do jeho ryzí podoby. Šatny účinkujících umisťujeme pod jeviště. Pod novým traktem se nachází veškeré sociální zázemí. Materiálové řešení přístavby je střídmé a jednotné, hlavním materiálem je pohledový beton s jednoduchým červeným akcentem baru. V návrhu se opakuje motiv „plisé“, který vychází z tvarové formy akusticky zlepšující prostředí. Kromě akustického podhledu v hlavním multifunkčním sálu je použit dále jako podhled nad barem, plechové zastřešení přístavby a ve formě lehkého pohyblivého textilního zastřešení dvora, které dle potřeby může zastínit celý dvůr.

/// As part of the revitalization of the Osvetová beseda in the village of Ivanka pri Dunaji, a simple extension is proposed in the courtyard area of the premises. We are keeping the essence of the existing structure – the main hall – and redefining all serving spaces as a transition between the hall and the inner courtyard, or the boundary between the inner courtyard and St. Rosalie Square. The new structure is thus concentrated around the courtyard, which is separated from the surrounding private grounds by a wall. The location of the catering kitchen allows for direct service to the interior and courtyard. The main hall is being cleaned to its pure form.

 

Tým: Jan Vrbka, Ivo Stejskal (AOSI).

1. místo v soutěži SKA.

01 ROB_vizi_z ulice 02 ROB_vizi_sal 03 ROB_vizi_dvur 04 ROB_axo - kopie 05 ROB_situ 06 ROB_1np 07 ROB_1pp 08 ROB_rezy pohledy

 

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...