Navrhovaná budova svým hmotovým řešením a osazením na pozemku přímo vychází ze situace: kostelu se snaží nekonkurovat, naopak graduje do návsi, kde v uliční čáře tvoří přiměřeně se projevující dominantu a prostor návsi zpevňuje.
Akcent je kladen na transparenci a funkční a provozní přívětivost, které mají za cíl posilovat vazby občanů k obci. Vnitřní prostor je halového charakteru, jednotlivá pracoviště seskupena dle požadovaných vazeb a dle své vazby na veřejnost. Sekretariát starosty není v útrobách, nýbrž po ruce všem, symbolicky i věcně. Jednotlivá pracoviště jsou různého charakteru, specifická, nikoli uniformní.
Materialita je strohá, světlé šedé až bílé povrchy oživují nazelenalé tóny skel a dalších prvků. Vnější povrch tvoří keramické fasádní panely, tradiční materiál ve zcela soudobém provedení. Zajištění vnitřního klimatu se uvažuje pomocí TZB s ohledem na možnost dosažení pasivního standardu; rozvody VZT budou přiznané. Na exponovaných stranách je roletové stínění.

 

Tým: Roman Strnad, Jan Vrbka, Jiří Jurenka

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...