Pohřeb je momentem posledního rozloučení a osobní konfrontace s fenoménem smrti. Smuteční síň by měla být stavba monumentální, avšak ne těžkopádná a depresivní. Jelikož je stavba smuteční síně dominantou místa, kam se pozůstalí budou za zesnulým/ou opakovaně vracet, měla by tato budova působit jak monumentálně a jaksi neuchopitelně, tak i dojemem nabádajícím ke smíření.Odsazení hmoty vlastní smuteční síně od provozního zázemí podtrhuje monumentalitu a závažnost záměru. Světlík označuje vertikální cestu za světlem a symbolické předání duše, zatímco při výstupu ze síně je člověk konfrontován s horizontálou panoramatu hřbitova kde je odevzdáno tělo.Síň má vyvolávat v člověku především naději, že duše může pokračovat v životu ve vzpomínkách a ve víře blízkých lidí, jež právě svým vztahem k zesnulé osobě tvoří svého druhu obec.Možnost uspořádat smuteční obřad centrálně a soustředit tak shromáždění kolem zesnulé osoby je vedeno snahou o převedení tragédie z osobní roviny na rovinu společenskou, jakýsi návrat k rituálu, který může nabízet jisté východisko i z tak závažné situace, jakou je úmrtí blízkého člověka.Na bílý podklad jsou provedeny proužky modré a červené barvy, transcendentální barevná kombinace gotických vitráží či obrazů františka kupky, jež při pohledu z určitého odstupu vytváří narůžovělý tón, reagující na stávající stavby při vstupu na hřbitov. Barevnost je tak celkově světlá, čímž se podporuje klid a smířlivost záměru.

 

Obslužné a provozní prostory jsou umístěny v horizontální jednopodlažní stavbě principielně rozdělené na dvě zóny dle přístupu veřejnosti. Pavilon síňe je propojen krčkem (pohřbívané tělo), resp. rampou s mírným sklonem (smuteční hosté); mezi těmito chodbami je malé venkovní atrium s výtvarným dílem, které slouží místnosti pro nejbližší pozůstalé s výstavem rakve.

 

Autor: Roman Strnad.

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...